pl Aa

Kurs Doskonalenia Dydaktycznego dla Pracowników AGH

Wydział Humanistyczny serdecznie zaprasza pracowników AGH na zajęcia organizowane w ramach Kurs Doskonalenia Dydaktycznego.
Ukończenie KDD pozwala wypełnić nałożony Zarządzeniem J. M. Rektora nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 obowiązek doskonalenia dydaktycznego dla adiunktów (zatrudnionych po 2002), asystentów, lektorów, instruktorów a także doktorantów.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Kurs w wersji pełnej obejmuje 75 godzin zajęć, w tym 60 godzin teoretycznych i 15 godzin hospitacji. Przeznaczony jest dla osób, które nie uczestniczyły w żadnym kursie dydaktycznym.
Kurs uzupełniający obejmuje 15 godzin hospitacji i przeznaczony jest dla osób, które posiadają świadectwo ukończenia kursu dla doktorantów.
Słuchaczami KDD bez względu na formę są osoby skierowane przez macierzysty wydział.
Zajęcia kursu odbywają się w piątki.
Osoby formalnie skierowane na szkolenie zobowiązane są do wypełnienia i przesłania ankiety osobowej (do pobrania poniżej) na adres: pwalotek@agh.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kursów znajdą Państwo poniżej.

Kontakt

Kierownik KDD

Kontakt

Pokój: 5.25
Email: lkapral@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 93

Koordynator Kursu dla Pracowników

Kontakt

Pokój: 5.25
Email: doskonalenie_zawodowe@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 93

Administracja

Kontakt

Pokój: 0.09
Email: pwalotek@agh.edu.pl
Telefon: tel: +48 12 617 43 57

Wydział Humanistyczny realizuje także kurs dydaktyczny dla doktorantów w wymiarze 41 godzin: https://www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/doktoranci/doskonalenie-dydaktyczne/