pl Aa

Studia Podyplomowe – Trendwatching & Future Studies

Edycja III 2021/2022

Nazwa polskojęzyczna studiów: Analiza i prognozowanie trendów
Czas trwania studiów: 203h, 2 semestry
Liczba uczestników: 26 osób na edycję

Strona www studiów: https://trendwatching.edu.pl/

Kierownik i pomysłodawca studiów

dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów

Monika Borycka, e-mail: monika.borycka@gmail.com, tel. 503 970 032

Administracja studiów

Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl, tel. 885 953 555

Cel i charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia kierowane do

Cele kształcenia
Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

III. Moduł Top Trends

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, wykonanie projektu końcowego oraz obecność na zajęciach (80% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Harmonogram studiów podyplomowych

Szczegółowe zasady realizacji studiów podyplomowych

Rekrutacja na III edycję

III edycja rozpocznie się w październiku 2021.
Okres rekrutacji: 5 lipca – 30 września 2021.

Rekrutacja została zakończona.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: chromik@agh.edu.pl (z kopią do rtyrala@agh.edu.pl) z dopiskiem „Trendwatching & Future Studies – rekrutacja na edycję III”).

Danymi dot. wpłaty czesnego dysponuje p. Katarzyna Chromik-Myśliwiec. Zostaną one udostępnione osobom, które wysłały pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłaty: 5500 zł

Opłatę można wnieść w całości (5 500 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 750 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

Harmonogram zjazdów III edycji

1) 9-10.10.2021

2) 23-24.10.2021

3) 20-21.11.2021

4) 11-12.12.2021

5) 15-16.01.2022

6) 5-6.02.2022

7) 26-27.02.2022

8) 19-20.03.2022

9) 9-10.04.2022

10) 23-24.04.2022

11) 14-15.05.2022

12) 11-12.06.2022

13) 25-26.06.2022