pl Aa

Studia Podyplomowe – Trendwatching & Future Studies

Nazwa polskojęzyczna studiów: Analiza i prognozowanie trendów
Czas trwania studiów (edycja II 2020/2021): 198h, 2 semestry, 13 zjazdów
Liczba uczestników: 28 osób na edycję

Kierownik i pomysłodawca studiów:

dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów:

mgr Zyta Machnicka, e-mail: zyta.machnicka@gmail.com

Administracja studiów:

Paulina Walotek, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl, tel. 12 617 43 57
Aneta Nosal, e-mail: anosal@agh.edu.pl, tel. 12 617 42 51

Strona www studiów: https://trendwatching.edu.pl/

Cel i charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia kierowane do

Cele kształcenia
Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

III. Moduł Top Trends

Rekrutacja na II edycję

II edycja rozpocznie się w październiku 2020.
Okres rekrutacji: 29 czerwca – 15 października 2020.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: pwalotek@agh.edu.pl i anosal@agh.edu.pl z dopiskiem „Trendwatching & Future Studies – rekrutacja na edycję II”).

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłaty: 5400 zł

Opłatę można wnieść w całości (5 400 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 700 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.

Dane do wpłaty czesnego:

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Tytuł: TFS ed. II 430.6391 (imię i nazwisko słuchacza)
Bank: Pekao S.A. O/Kraków
Nr r-ku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Harmonogram zjazdów II edycji:

1) 17-18.10.2010
2) 24-25.10.2020
3) 14-15.11.2020
4) 12-13.12.2020
5) 9-10.01.2021
6) 30-31.01.2021
7) 20-21.02.2021
8) 6-7.03.2021
9) 27-28.03.2021
10) 17-18.04.2021
11) 15-16.05.2021
12) 5-6.06.2021
13) 26-27.06.2021