pl Aa

Studia Podyplomowe – Employer Branding

Edycja IX 2021/2022

Czas trwania studiów: 218h, 2 semestry
Liczba uczestników: 35 osób na edycję

Strona www: www.employerbranding.edu.pl

Kierownik studiów

dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów

Katarzyna Lewtak, e-mail: kasia.lewtak@gmail.com, tel. 607 461 316

Administracja studiów

Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl, tel. 885 953 555

Opis studiów

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

Program studiów (218 godz.)

Zobacz program studiów: http://www.employerbranding.edu.pl/program/
Szczegółowe opisy wykładowców są dostępne na stronie www.employerbranding.edu.pl w zakładce „Wykładowcy”.

Blok I. Podstawy employer branding

 

Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

 

Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 

Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (80% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Harmonogram studiów podyplomowych

Szczegółowe zasady realizacji studiów

Rekrutacja na IX edycję

IX edycja rozpocznie się w październiku 2021.
Okres rekrutacji: 5 lipca – 30 września 2021.

Rekrutacja została zakończona.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: chromik@agh.edu.pl (z kopią do rtyrala@agh.edu.pl) z dopiskiem „Employer Branding – rekrutacja na edycję IX”).

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłaty: 4600 zł

Opłatę można wnieść w całości (4600 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2300 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Danymi dot. wpłaty czesnego dysponuje p. Katarzyna Chromik-Myśliwiec. Zostaną one udostępnione osobom, które wysłały pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

Harmonogram zjazdów IX edycji

1) 2-3.10.2021

2) 23-24.10.2021

3) 20-21.11.2021

4) 11-12.12.2021

5) 15-16.01.2022

6) 5-6.02.2022

7) 19-20.02.2022

8) 5-6.03.2022

9) 26-27.03.2022

10) 9-10.04.2022

11) 23-24.04.2022

12) 14-15.05.2022

13) 11-12.06.2022

14) 25-26.06.2022