pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Sekretne życie betonu – SOTECHLAB PRZY KSSIT WH AGH

Zapraszamy na kolejne spotkanie Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. 'Sekretne życie betonu’.
🔹🔹🔹
Beton jest nie tylko ważnym elementem środowiska budowlanego, ale także kultur i społeczeństw. Dla firm budowlanych i użytkowników indywidualnych beton jest atrakcyjnym materiałem ze względu na jego trwałość, niski koszt, ale zyskuje także zróżnicowany status społeczny: w pewnych społeczeństwach traktowany jest jako symbol nowoczesności, a innym zacofania. Beton pozwala na budowę infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej i transportowej przez gospodarki i społeczności o niższych i średnich dochodach. Dyskursy wokół betonu w całej historii tego materiału dotyczą m.in. relacji między betonem a nowoczesnością, industrializacji i klas (w tym klasy robotniczej), (masowego i dostępnego) budownictwa mieszkaniowego oraz – w ostatnich latach – zrównoważonego rozwoju środowiska.
Beton w różnych swoich odmianach jest powszechnie stosowany na całym świecie w zasadzie już od starożytności. Jego współczesny kształt zapoczątkował wynaleziony w Anglii w latach 1820-1830, nowoczesny cement portlandzki zastąpił wcześniejsze mieszane spoiwa i szybko sprawił, że beton stał się ważnym elementem naszego środowiska. Powszechnie postrzega się, że oprócz istotnej roli w kształtowaniu infrastruktury generuje także negatywny wpływ na środowisko: cementownie emitują do atmosfery duże ilości CO2 i innych zanieczyszczeń (np. tlenków azotu, tlenków siarki, tlenku węgla, pyłu). Ale czy tak jest w rzeczywistości? Na to pytanie i wiele innych będziemy odpowiadać podczas spotkania. Chcemy, z różnych perspektyw spojrzeć na ten ważny, choć rzadko dostrzegalny element naszej rzeczywistości.
🔹🔹🔹
Zaproszone osoby:
🔹 dr Dorota Jędruch, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
🔹 dr inż. Grzegorz Łój, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, WiMIC AGH
🔹 dr hab Łukasz Afeltowicz, prof. AGH, SoTechLab, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH
🔹🔹🔹
Prowadzenie spotkania:
dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, SoTechLab, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH
Data i godzina spotkania: 23 kwietnia, 17.00-18.30
Link do spotkania na MS Teams: https://tiny.pl/drmpb
🔹🔹🔹
Spotkanie będzie nagrywane i po montażu udostępnione na kanale YouTube https://youtube.com/@kssitwhagh
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab). Społeczny wymiar technologii” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).
https://sotechlab.agh.edu.pl/