pl Aa

Dane pracownika

foto Krzysztof Matuszek
dr Krzysztof Matuszek, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Członek Senackiej Komisji Nauki oraz Senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: poniedziałek 17.00
Dyżur zdalny (MS Teams): piątek 14.30

pokój: 18
e-mail: matuszek@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 94

Zainteresowania: teoria socjologiczna, historia myśli socjologicznej, procesy społeczne, człowiek w warunkach ambiwalencji kulturowych.