pl Aa

Dane pracownika

foto Joanna Pyrkosz-Pacyna
dr Joanna Pyrkosz-Pacyna
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Członkini Komisji Etyki Badań
kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24 – Urlop naukowy / staż zagraniczny

Proszę o kontakt mailowy lub przez teams

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.18
e-mail: jpyrkosz@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 40

Obszary badawcze: psychologia społeczna, psychologia przedsiębiorczości