pl Aa

Dane pracownika

Kajetan Wuttkowski
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
kontakt

pokój:
e-mail: wuttkowski@agh.edu.pl
telefon: