pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23

Wtorek: 11.00-12.00
Czwartek: 13.30-14.30

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 6.28
e-mail: siwikan@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 88

Zajmuje się historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki emigracji i historii społecznej.