Prace dyplomowe

Studia

Informacje dotyczące rejestracji pracy:

Rejestracja pracy dyplomowej w WU - instrukcja dla studenta

Informacja-dla-dypl.-I-st;

Informacje_dla_dyplomantów-mgr

Rejestracja pracy dyplomowej w WU - instrukcja dla opiekuna pracy i recenzenta

dodatkowe dokumenty:

zagadanienia egzaminacyjne:

Płytka CD powinna być umieszczona w osobnym, plastikowym opakowaniu oraz opisana wg wzoru z formularza.

Inne dokumenty:

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego:

 Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego nr  17/2017 z 25 września 2017 r. w sprawie seminarium dyplomowego (licencjat, magisterium), egzaminów dyplomowych i prac dyplomowych (licencjat, magisterium) na kierunku: socjologia i kulturoznawstwo w roku akademickim 2017/2018