pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Oświadczenie Władz Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ws. bieżącej sytuacji w Polsce

Jako władze Wydziału Humanistycznego AGH wyrażamy solidarność z osobami, które czują się zaniepokojone ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Przyłączamy się do głosów władz różnych uczelni w Polsce, które oceniają wydanie orzeczenia w czasie trwającej pandemii COVID-19, zagrażającej zdrowiu i życiu Polek i Polaków, jako dowód braku odpowiedzialności instytucji politycznych w Polsce.

 

Wzywamy władze publiczne w Polsce do rozwagi, poszanowania różnorodności poglądów i zagwarantowania protestującym bezpiecznej przestrzeni do wyrażania krytyki publicznej, która jest podstawą funkcjonowania PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO.