pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Organizacja semestru zimowego 2020/21

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące harmonogramu zajęć na nadchodzący zimowy semestr 2020/21:

 

1/ wszystkie wykłady realizowane będę w trybie zdalnym, z tym, że:
a. w przypadku, gdy są one jedyną formą prowadzenia zajęć mogą (choć nie muszą) być realizowane w drugiej części semestru w rytmie 90 min. 2 razy w tygodniu (dla wymiaru 30 godz./semestr);
b. w przypadku, gdy wykładom towarzyszy inna forma prowadzenia zajęć (ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, warsztaty) – wykłady realizowane będą przez cały semestr w rytmie 90 min. raz w tygodniu (dla wymiaru 30 godz./semestr);

 

2/ ćwiczenia audytoryjne i konwersatoria:
a. dla studentów I roku  I i II stopnia (w semestrze 1) w zdecydowanej większości realizowane będą w pierwszej części semestru w trybie stacjonarnym, a w drugiej części semestru w trybie zdalnym;
b. dla studentów pozostałych roczników  realizowane będą zdalnie przez cały semestr;

 

3/ w przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i warsztatów część z nich będzie  realizowana w trybie stacjonarnym (ta część zajęć zostanie zrealizowana w pierwszej części semestru w intensywnym rytmie 180 min./tydzień), a część (w razie potrzeby) będzie realizowana w trybie zdalnym w drugiej części semestru;

 

4/ sposób realizacji seminariów dyplomowych pozostawiamy w gestii Promotorów;

 

5/ wykłady w ramach UBPO realizowane będą w formie zdalnej przez cały semestr w rytmie 90 min./tydzień;

 

6/ lektoraty w trybie zdalnym.

 

Szczegółowe plany dotyczące zajęć w trybie stacjonarnym:

 

Informatyka społeczna (studia I stopnia):
semestr 3: 1 dzień w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym;
semestr 5: 2-5 dni w semestrze zajęcia w trybie stacjonarnym;

 

Informatyka społeczna (studia II stopnia):
semestr 3: 1 lub 2 dni w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym (do potwierdzenia w pierwszym tygodniu września);

 

Kulturoznawstwo (studia I stopnia):
semestr 3: 1 dzień w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym w pierwszej połowie semestru;
semestr 5: 4-6 dni w semestrze zajęcia w trybie stacjonarnym;

 

Kulturoznawstwo (studia II stopnia, specjalność KWiPG):
semestr 3: 1 lub 2 dni w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym w pierwszej połowie semestru;

 

Nowoczesne technologie w kryminalistyce:
semestr 3: 2 lub 3 dni w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym (do potwierdzenia
w pierwszym tygodniu września).

 

Socjologia (studia I stopnia):
semestr 3: 1 dzień w tygodniu zajęcia w trybie stacjonarnym w pierwszej połowie semestru;
semestr 5: 3-6 dni w semestrze zajęcia w trybie stacjonarnym;

 

Socjologia (studia II stopnia, specjalność: E-gospodarka):
semestr 3: 3-6 dni w semestrze zajęcia w trybie stacjonarnym

 

Plany nie uwzględniają zajęć WF.
W nadchodzącym roku harmonogram zostanie skonstruowany z założeniem blokowania zajęć stacjonarnych Studentom, tak, żeby ograniczyć konieczność pojawiania się w budynku Wydziału.

 

Zaznaczamy, że założenia te mogą ulec zmianie, jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała. Wówczas wszystkie zajęcia będą realizowane zdalnie.

 

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Barbara Gąciarz i Prodziekan ds. Kształcenia Ewa Migaczewska