pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Możliwość rejestracji wniosków elektronicznych o przyznanie stypendium socjalnego jest już otwarta

Możliwość rejestracji wniosków elektronicznych o przyznanie stypendium socjalnego jest już otwarta. Wnioski można rejestrować zarówno w systemie USOS jak i Dziekanat.XP.