pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

List poparcia Kolegium WH AGH dla studentów/studentek Uniwersytetu Śląskiego

Kolegium Wydziału Humanistycznego AGH

 

Popiera stanowisko Prezydium Komitetu Socjologii PAN z 5 czerwca 2020 r., sprzeciwiające się ingerencji Prokuratora Generalnego w wewnętrzne procedury Uniwersytetu Śląskiego. Jesteśmy przekonani, podobnie jak Prezydium Komitetu Socjologii PAN, że konflikty i spory na uczelniach, gdy nie mają znamion przestępstwa, powinny być rozwiązywane w oparciu o reguły opisane w prawie o szkolnictwie wyższym i w statutach uczelni oraz o zasady utrwalone w akademickiej tradycji. Ingerencja prokuratury narusza autonomię uczelni, kluczową wartość, na której ufundowane są uniwersytety w społeczeństwie demokratycznym.

 

Wyrażamy solidarność z przesłuchiwanymi studentami i studentkami Uniwersytetu Śląskiego. Naszym zdaniem krytyka akademicka jest prawem, a nie przestępstwem.