pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Laboratorium Społeczno-Technologiczne przy KSSiT WH AGH pt. „Pandemia, szczepienia a zaufanie społeczne. Skąd się biorą lęki i nieufność wobec technologii biomedycznych?”

Zapraszamy na pierwsze wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt. „Pandemia, szczepienia a zaufanie społeczne. Skąd się biorą lęki i nieufność wobec technologii biomedycznych?”.
Nasze pierwsze spotkanie poświęcone będzie kwestiom związanym ze społecznymi aspektami procesu szczepień w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Pandemia od roku w istotny sposób zmieniła nasze życie, zmuszając do ograniczenia kontaktów i przeniesienia znacznej części aktywności do sieci internetowej. Nadzieją na zmianę sytuacji są szczepienia ochronne, które jednocześnie wzbudzają lęki i obawy, pomimo powtarzanych przez ekspertów zapewnień o ich bezpieczeństwie. Nowoczesne technologie biomedyczne, które pozwoliły na stworzenie szczepionek wywołują w wielu środowiskach opór, który przybiera różne formy. Ważnym tematem podejmowanym również w dyskusji publicznej jest różnorodność dostępnych na rynku szczepionek przeciwko Covid-19 oraz ich ograniczona jak dotąd podaż.
Naprzeciw tym obawom wychodzi nasze spotkanie. W jego ramach poruszone zostaną kwestie nadziei i lęków jakie wzbudzają szczepienia, oraz zaufania do nauki i biomedycyny. Postaramy się nie tylko nakreślić mapę problemów związanych ze społeczną recepcją szczepień, ale też skupić się na próbach sformułowania propozycji rozwiązań tych problemów. Jesteśmy pewni, że wiedza socjologiczna dostarcza takich możliwości.
W debacie wezmą udział:
Mikołaj Fedorowicz, Fundacja Marsz dla Nauki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Idalina Odziemczyk, Instytut Socjologii UJ Kraków
Marcin Rotkiewicz, Tygodnik “Polityka”
Michał Wróblewski, Instytut Socjologii UMK Toruń
Spotkanie moderować będą Radosław Tyrała i Dorota Żuchowska-Skiba (KSSiT WH AGH)
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (

https://www.facebook.com/KSSTWHAGH

). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).

Cele Laboratorium:
– Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
– Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
– Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
– Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
– Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
– Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
– Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.