pl Aa

Osiągnięcia

Kulturoznawcze Koło Naukowe nagrodzone!

Kulturoznawcze Koło Naukowe zostało jednym z czterech laureatów w Konkursie Fundacji AGH, którego tematem przewodnim był: „Profesor Walery Goetel – sozolog, prekursor zrównoważonego rozwoju”. Nagrodą był grant pieniężny na realizację prac badawczych. Wartość nagrody dla KKN wyniosła 4070 złotych.

Kapituła konkursu w składzie:

– Prorektor AGH ds. Studenckich – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko,
– Rektor Senior AGH – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka,
– Prezes Fundacji dla AGH – dr inż. Jerzy Kicki,
– Wiceprezes Fundacji dla AGH, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH,
wyróżniła cztery koła, które otrzymały grant na realizację badań.

Studenckie Koła Naukowe AGH biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 40 349 zł. Komisja zarekomendowała do dofinansowania cztery wnioski na sumaryczną kwotę  24 370 zł, kierując się w głównej mierze wykonaną przez siebie oceną merytoryczną. KKN zgłosiło się do konkursu z projektem pod tytułem:
Korona stworzenia czy element ekosystemu. Postawy mieszkańców Podhala wobec natury”.

Pozostałymi laureatami konkursu są: AGH Space Systems, Eko-Energia, Geoturystyka.
Serdecznie gratulujemy!