pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Kto powstrzyma katastrofę? Aktywistki i aktywiści klimatyczni oraz ich (nie tylko ludzcy) sojusznicy – SoTechLab przy KSSiT WH AGH

Zapraszamy na kolejne wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt. Kto powstrzyma katastrofę? Aktywistki i aktywiści klimatyczni oraz ich (nie tylko ludzcy) sojusznicy
W ostatnich latach obserwujemy wzmożoną aktywność ruchów walczących o ochronę klimatu i środowiska. Choć część z nich istniała już wcześniej, ich głos wydaje się być częściej obecny w mediach, podobnie jak częściej słyszymy o problematyce klimatu, środowiska czy jakości powietrza. Jednym z katalizatorów tych zmian był z pewnością opublikowany w 2018 roku raport IPCC. Pokazał on, że kwestie poruszane przez aktywistki i aktywistów nie są oderwane od rzeczywistości: stoimy w obliczu katastrofy klimatyczno-środowiskowej, która przez naukowców określana jest mianem najpoważniejszego współcześnie zagrożenia.
Jakie działania podejmują ruchy walczące o klimat i środowisko i co jeszcze mogą zrobić? Na jakich sojuszników – tak ludzi, jak i czynniki pozaludzkie – mogą liczyć? W jaki sposób o klimat i stan środowiska możemy walczyć na gruncie prawnym? Jak w działalności aktywistycznej pomóc mogą dane i wytwarzająca je infrastruktura pomiarowa? Czy klimat uratuje młodość i czy pomóc jej w tym mogą uniwersytety? Między innymi o tym, porozmawiamy w ramach kolejnego spotkania Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) KSSiT WH AGH.
W spotkaniu udział wezmą:
– dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inicjatywa KlimatUJ
– dr Małgorzata Łukianow, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
– Bartosz Ślosarski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Kamila Drzewicka, ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi
Spotkanie moderować będą Sebastian Medoń i dr Radosław Tyrała z KSSiT WH AGH.
Termin: 28 marca (poniedziałek), godz. 17.00-18.30
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (https://www.facebook.com/KSSTWHAGH). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).
Cele Laboratorium:
• Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
• Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
• Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
• Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
• Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
• Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
• Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
• Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.