pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości – SOTECHLAB PRZY KSSIT WH AGH

Zapraszamy na kolejne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt.
„Koniec zaufania? Rola technologii opartych na blockchain w świecie przyszłości”
Technologie oparte na blockchain rewolucjonizują coraz więcej sektorów gospodarki oraz coraz bardziej wpływają na jakość życia zwykłych ludzi. Bitcoin, NFT, transakcje płatnicze, internet rzeczy, rejestry i bezpieczeństwo danych to tylko niektóre z najbardziej znanych zastosowań blockchain. Szeroko omawia się zalety, jakie daje ta technologia, takie jak bezpieczeństwo, szyfrowanie, transparentność, decentralizacja czy efektywność. Blockchain daje początek nowej platformie relacji biznesowych i jednocześnie tworzy nową podstawę zaufania w zakresie transakcji gospodarczych, co może przyczynić się do znacznego uproszczenia transakcji ekonomicznych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Niektórzy autorzy są zdania, że rewolucyjny potencjał technologii opartych na blockchain można porównywać, z tym, co przyniósł ze sobą internet.
Tym bardziej warto spojrzeć na blockchain bardziej krytycznym okiem. Mówi się o tym, że w relacjach zapośredniczonych przez ten typ architektury informacji zaufanie okaże się zbędnym komponentem, ponieważ wbudowane jest w samą architekturę połączonych bloków. Czy zmierzamy w stronę świata społecznego, w którym zaufanie przestanie być potrzebne, bo wyręczy nas w tym technologia? A może rewolucyjny potencjał blockchain jest przeszacowany i już za kilka lat okaże się, że nie spełnił pokładanych w nim nadziei? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w gronie zaproszonych gości i gościń.
Goście/gościnie:
Joanna Murzyn (Instytut Ekologii Cyfrowej)
Małgorzata Fraser (niezależna dziennikarka specjalizująca się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i filozofii technologii)
Dr hab. Mikołaj Lewicki (Instytut Socjologii UW)
Dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. ucz. (Instytut Socjologii UMK w Toruniu)
Prowadzenie:
Radosław Tyrała, Maria Nawojczyk (KSSiT WH AGH, SoTechLab)
e-mail: sotechlab@agh.edu.pl
***
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab). Społeczny wymiar technologii” finansowanego w konkursie „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SONP/SP/548668/2022)