pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Konferencja „Religia i duchowość w czasach niepewności”

Serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję Sekcji Socjologii Religii PTS na temat „Religia i duchowość w czasach niepewności”. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 września na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie.

Celem naszego spotkania jest debata naukowa nad zjawiskami i procesami religijnymi, prezentacja prowadzonych badań, podejmowanie aktualnych lub nowych zagadnień związanych z szeroko pojętym życiem religijnym, popularyzacja oryginalnych rozważań teoretycznych i metodologicznych, jak również integracja środowiska badaczy religii i duchowości.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy zarówno socjologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (politologia, nauki o kulturze, religioznawstwo, geografia, filozofia, psychologia, pedagogika, teologia, prawo itd.), których zainteresowania i prace obejmują różne aspekty religii i duchowości.

Przedmiotem obrad będą następujące problemy:

 1. Religia i duchowość jako antidotum na burzliwe czasy.
 2. Społeczne oceny roli kościołów, związków wyznaniowych i ruchów religijnych w reagowaniu na kryzysy: pandemia, wojna, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny.
 3. Wspólnotowość a indywidualizacja życia religijnego – odejścia i powroty do praktyk wspólnotowych.
 4. Kościoły i wspólnoty religijne po pandemii – zjednoczone czy podzielone?
 5. Trwałość nowych form życia religijnego czasu pandemii – zmiana czy powrót do przeszłości?
 6. Religia, duchowość i Kościoły wobec polaryzacji życia społecznego w Polsce – integracja czy dezintegracja?
 7. Religia i duchowość a aktywność społeczna w czasie pandemii i w obliczu migracji wojennej.
 8. Wspólnototwórczy potencjał religii wczoraj i dziś.
 9. Religie i duchowości wobec wojny.
 10. Kategorie sensu, nadziei, troski w aktualnych dyskursach społecznych i ich związki z religijnością i duchowością.
 11. Niewiara, apostazja, indyferentyzm w czasach postpandemicznych.
 12. Religia i duchowość wobec konstruowania sensów życia.
 13. Religia w sieci, religia z sieci: obecność technologii informatycznych w życiu religijnym i duchowym.
 14. Wątki ekologiczne w religiach instytucjonalnych, pozainstytucjonalnych i poszukiwaniach duchowych.
 15. Religia/duchowość i medycyna (kwestie nowych technologii medycznych, leczenie i uzdrawianie, medycyna tradycyjna, religijnie zakorzenione zakazy dotyczące technologii medycznych etc.).
 16. Religia i duchowość w przekazie starych i nowych mediów.
 17. Religia i polityka – Polska, Europa, świat.
 18. Religia, pamięć, historia.
 19. Technika i nauka – zagrożenie i szanse dla religii, duchowości, człowieka, społeczeństwa.
 20. Nowe książki: prezentacja prac na temat religii i duchowości wydanych w latach 2020-2022.
 21. Sui generis: zgłoszenia, które nie mieszczą się w zaproponowanych ramach.

Komitet naukowy

dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH – przewodnicząca
dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP
prof. Roberto Cipriani, Università Roma Tre
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
dr hab. Ewa Stachowska, UW
dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ
dr Wojciech Klimski, UKSW
dr Rafał Boguszewski, SGGW
dr Remigiusz Szauer, USz
dr Magdalena Parus-Jankowska, AGH

Informacje organizacyjne:

Terminarz konferencji:
Przyjmowanie zgłoszeń: 1 kwietnia – 15 czerwca
Decyzja o przyjęciu referatu: 25 czerwca
Opłata wpisowego: 15 lipca
Publikacja programu konferencji: 1 września
Konferencja w Krakowie: 13-14 września

Kontakt: konferencja.ssr23@gmail.com

Program konferencji

Streszczenia referatów

Plakat

Mapa kampusu AGH