pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Jak nauki społeczne mogą zmieniać rzeczywistość? – SOTECH LAB PRZY KSSIT WH AGH

Zapraszamy na kolejne spotkanie Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. Jak nauki społeczne mogą zmieniać rzeczywistość?
🔹🔹🔹
Nauki społeczne (w tym socjologia) od dawna miewają ambicję, by zmieniać świat. Nawet badania podstawowe, skupiające się na próbie zrozumienia świata, mogą prowadzić do zmiany zachowań aktorów społecznych. Czasami jakiś fragment wiedzy wyprodukowanej przez nauki społeczne zostaje z nich „wyjęty”, odpowiednio „opakowany” i zaczyna żyć własnym, niezależnym od dyskursu akademickiego życiem. Również wiedza podstawowa rzetelnie produkowana przez akademickich badaczy i badaczki społeczne może być wykorzystywana przez ludzi spoza nauki w podejmowaniu zmian, projektowaniu instytucji, podejmowaniu interwencji etc. Pomysłów na to, jak nauki społeczne mogą zmieniać świat było wiele. Socjologia publiczna, kliniczna, stosowana etc., interwencja socjologiczna, badania w działaniu.
Podczas naszego spotkania nie chcemy się skupiać na tych momentach, gdy nauki społeczne wpływają na świat bezwiednie. Interesują nas próby (i narzędzia) zmian intencjonalnych, prowadzonych nie tylko ze świadomością możliwości wystąpienia efektów ubocznych, ale również świadomych metodologicznie. Z zaproszonymi osobami chcemy podyskutować nie tylko o ich ocenie tych rozmaitych pomysłów na zmianę, ale także o praktycznej rzeczywistości osób zmieniających i w zmianę zaangażowanych: partycypantów i partycypatorek, projektantów i projektantek, menedżerów i menedżerek zmian.
Zaproszone osoby:
🔹Joanna Suchomska (UMK)
🔹Łukasz Jonak (DELab, WS UW)
🔹Dr Wojciech Kowalik (KSSiT WH AGH)
🔹Dr Justyna Struzik (IS UJ)
Prowadzenie:
🔹Dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (SoTechLab, KSSiT WH AGH)
🔹Dr Seweryn Rudnicki (SoTechLab, KSSiT WH AGH)
Czas i miejsce: 26 kwietnia 2023, 17.00-18.30
Wstęp wolny
🔹🔹🔹
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab). Społeczny wymiar technologii” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).
https://sotechlab.agh.edu.pl/