pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Grajmy w gry planszowe! Czyli jak zgrywalizować nauki społeczne (i nie tylko) – SOTECHLAB przy KSSiT WH AGH

Zapraszamy na kolejne wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt. Grajmy w gry planszowe! Czyli jak zgrywalizować nauki społeczne (i nie tylko).
Pionki, kostka i plansza. Ta prosta formuła rozwinęła się we współczesne gry planszowe, które bazują często na złożonych mechanikach i zróżnicowanych komponentach. Tkwi w nich ogromny potencjał nie tylko do udanej, również międzypokoleniowej zabawy. „Planszówki” mogą bowiem w praktyczny sposób symulować i objaśniać problemy ze świata nauki, w tym nauk społecznych: socjologii, ekonomii, historii etc. Wraz z rosnącą popularnością gier, ich potencjał zaczęli dostrzegać naukowcy, badaczki i animatorzy. Już teraz wykorzystują go w edukacji, animacji i pracy naukowej. W jaki sposób? O tym będziemy dyskutować trakcie panelu.
W spotkaniu wezmą udział:
prof. Łukasz Afeltowicz, (AGH / KSSiT)
prof. Jarosław Flis (UJ)
dr Sebastian Wacięga (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)
Kamila Zielińska-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
Termin: 21 grudnia (wtorek), godz. 17:00-18:30.
Spotkanie będzie moderował Jakub Mirek, Doktorant w Szkole Doktorskiej AGH (Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH).
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (https://www.facebook.com/KSSTWHAGH). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).
Cele Laboratorium:
• Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
• Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
• Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
• Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
• Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
• Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
• Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
• Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.