pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

(Dez)informacja w czasach manipulacji online i fake news – SOTECHLAB PRZY KSSIT WH AGH

Zapraszamy na kolejne spotkanie Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. (Dez)informacja w czasach manipulacji online i fake news.
🔹🔹🔹
Współcześnie, gdy duża część naszego życia toczy się w przestrzeni online, manipulacja informacją stała się powszechnym zjawiskiem. Fake newsy, dezinformacja coraz częściej wpływają na sposób, w jaki odbieramy świat. To zjawisko ma istotne konsekwencje społeczne. W perspektywie społecznej dezinformacja online może być postrzegana jako skuteczne narzędzie wpływu na opinię publiczną i kształtowania świadomości społecznej. Nowoczesne technologie pozwalają na rozprzestrzenianie informacji w różnym stopniu zmanipulowanych i zafałszowanych, wykorzystujących algorytmy oraz nowoczesne sposoby prezentacji treści. To z kolei stawia pytania o odpowiedzialność platform społecznościowych w zwalczaniu dezinformacji, ale i o wolność słowa i swobodę przepływu informacji.
Zrozumienie tego, jak fałszywe informacje wpływają na społeczeństwo, jakie mechanizmy społeczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się dezinformacji oraz jak ludzie reagują na manipulację informacją, będzie między innymi celem dyskusji podczas naszego spotkania.
🔹🔹🔹
Zaproszone osoby:
🔹 dr hab. Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN;
🔹dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Digital Disinformation Lab;
https://wh.agh.edu.pl/…/dep…/digital-disinformation-lab/
🔹dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Kulturze, Katedra Badania Gier i Kultury Cyfrowej;
https://piotrsiuda.com
https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/piotr_siuda/
🔹dr Inez Okulska, NASK, Ministerstwo Cyfryzacji.
Prowadzenie spotkania:
dr Dorota Żuchowska-Skiba (KSSiT WH AGH, SoTechLab),
dr Maria Stojkow (KSSiT WH AGH, SoTechLab)
🔹🔹🔹
Data i godzina spotkania: 19 grudnia 2023, 17.30-19.00
🔹🔹🔹
Spotkanie będzie nagrywane i po montażu udostępnione na kanale YouTube https://youtube.com/@kssitwhagh
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab). Społeczny wymiar technologii” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).
https://sotechlab.agh.edu.pl/