pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

„Czy koniec pieniądza jaki znamy? O przyszłości (między innymi) walut cyfrowych” – SoTechLab przy KSSiT WH AGH

Zapraszamy na kolejne wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt. „Czy to koniec pieniądza jaki znamy? O przyszłości (między innymi) walut cyfrowych”.
Nowe technologie mają ogromne znaczenie dla naszych codziennych praktyk w zakresie używania środków płatniczych. Jak zmieniają się te praktyki? Jakie najczęściej przybierają formy? Czy zmiany w praktykach używania pieniędzy mają wpływ na znaczenie jakie tym pieniądzom nadajemy? To bardzo ciekawe zagadnienia i fascynujący badawczy świat. Jeśli do tego dodamy nowe formy pieniędzy, takie jak waluty cyfrowe, to pytań pojawia się coraz więcej. Czy waluty cyfrowe zastąpią tradycyjne? Czy banki centralne zaczną emitować waluty cyfrowe? Czy bitcoin stanie się powszechnym środkiem wymiany? Te i inne finansowe wątki postaramy się podjąć w naszej dyskusji.
W spotkaniu udział wezmą:
— Prof. Łukasz Gruszczyński, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, Akademia Koźmińskiego
— Prof. Dominika Maison, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
— Dr Łukasz Pyfel
— Dr Beata Szetela, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Spotkanie moderować będą dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH i dr Radosław Tyrała z Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (https://www.facebook.com/KSSTWHAGH). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).
Cele Laboratorium:
– Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
– Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
– Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
– Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
– Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
– Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
– Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
– Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.