pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

„Billboard” na Wydziale Humanistycznym

„Billboard” jest kolejną, po Sensterze pracą odzyskaną w ramach kolekcji UPCYCLED. Instalacja autorstwa Jana Płatka i Ireny Kalickiej będzie miała swoją specjalną prezentację we wtorek, 17 stycznia na pierwszym piętrze budynku Wydziału Humanistycznego. Wydarzeniu będzie towarzyszyła także sesja eyetrackingowa.

Irena Kalicka i Janek Płatek to artyści młodego pokolenia związani z Krakowem i Łodzią. W swojej twórczości wykorzystują odpowiednio fotografię i medium malarskie. Wiele z ich prac powstaje z inspiracji tekstami literackimi i antropologicznymi.

Instalacja „Billboard” analizuje strukturę fotografii Ireny Kalickiej o tym samym tytule. Artystka zaprezentowała billboard jako środek komunikacji perswazyjnej, który służy zwiększeniu sprzedaży nie tylko produktów, ale także wartości czy idei. Celem projektu było odsłonięcie zasady działania billboardu, analiza sposobu w jaki organizacje realizujące kampanie społeczne, chcąc zyskać powagę i widoczność swojego przekazu, zabiegają o uwagę i skupienie spojrzenia odbiorców. Efektem działań jest prezentowany mural okulograficzny. Proces oglądania kompozycji Ireny Kalickiej udokumentowano za pomocą eye-trackera, czyli urządzenia śledzącego punkty skupienia wzroku oraz ruch gałek ocznych osoby patrzącej na obraz. Powstające w wyniku takiego badania heatmapy wskazują obszary obrazu, które najbardziej przyciągają i najdłużej zatrzymują uwagę widza. Im cieplejsza barwa, tym element był dłużej rejestrowany przez oko.

Heatmapy dokumentujące oglądanie zdjęcia Ireny Kalickiej stały się podstawą muralu – wizualnej rozprawy o dialogu i zmaganiach oka z obrazem stworzonego przez Janka Płatka specjalnie na wystawę I Was Lookin’ Back to See if You Were Lookin’ Back at Me to See Me Lookin’ Back at You, która odbywała się w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2022.

Instalacja „Billboard” została przeniesiona z przestrzeni wystawienniczej Muzeum Nowej Huty. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i akceptacja samych twórców oraz zespołów pracujących przy pierwszej ekspozycji: Fundacji Sztuk Wizualnych i Muzeum Nowej Huty w Krakowie. Akcję transferu pracy zainicjowała firma Hegel Ind.

***

Założeniem kolekcji UPCYCLED WH AGH jest odzyskiwanie prac sztuki mediów oraz instalacji site-specific, czyli dzieł stworzonych z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu, które po zakończeniu wystaw z reguły ulegają zniszczeniu.