pl Aa

Osiągnięcia

Awans Socjologii w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2021!

Z dumą informujemy o sukcesie kierunku Socjologia, prowadzonym na Wydziale Humanistycznym AGH. W opublikowanym dziś prestiżowym Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2021 nasza Socjologia awansowała na piąte miejsce w kraju! Sukces cieszy tym bardziej, że w rankingu brało udział aż 26 ośrodków akademickich z całej Polski, konkurencja była więc bardzo mocna.

W rankingu znalazło się również Kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Humanistycznym, które zdobyło w tym roku szesnaste miejsce.

Aktualizowany co roku Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy” dostarcza miarodajnej, wiarygodnej i wszechstronnej informacji na temat kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Brane są w nim pod uwagę m.in. takie parametry jak: ocena przez kadrę akademicką, publikacje, cytowania, jakość przyjętych na studia czy ekonomiczne losy absolwentów. W wielu wskaźnikach uplasowaliśmy się w pierwszej piątce, a nawet pierwszej trójce w kraju. Daje to dobre świadectwo jakości kształcenia i pracy naukowej na naszym Wydziale.

Gratulujemy kadrze akademickiej, studentom, studentkom, doktorantom i doktorantkom #whagh! Bez Was nie byłoby tego sukcesu!