pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Atomowe dyskursy. Spory o energetykę jądrową w Polsce – SoTech Lab przy KSSiT WH AGH

Zapraszamy na kolejne spotkanie Laboratorium społeczno-technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH pt. „Atomowe dyskursy. Spory o energetykę jądrową w Polsce”.
W polskiej debacie publicznej istnieje wiele różnych sposobów opowiadania o energetyce jądrowej (EJ), zwłaszcza o szansach i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Używając bardziej naukowej kategorii opisu, można mówić o różnych dyskursach – czy też narracjach – dotyczących kwestii nie/obecności energetyki jądrowej w Polsce. W niektórych kontekstach „atom” jest „nieekologiczny”, niekiedy jest określany jako „zielony”, a czasami traktowany jest jako konieczna technologia pośrednia. Bywa niedemokratyczny, promowany metodami marketingowymi, ale niekiedy okazuje się, że może być obiektem procesów obywatelskich. Niektóre narracje skupiają naszą uwagę na funkcjonowaniu samej elektrowni, inne domagają się uwzględnienia w debacie procesu pozyskiwania paliw lub przechowywania/utylizacji odpadów radioaktywnych, a są i takie, które każą nam się zastanowić nad procesem lokalizacji i budowy elektrowni. Cześć narracji skupia się na bezpieczeństwie fizycznym, inne zaś na kwestii bezpieczeństwa energetycznego lub narodowego. Czasami EJ bywa technologią zbyt nieprzewidywalną, innym razem nieodzowną.
Celem naszego spotkania nie jest rozstrzyganie tego, czy (i jaki) atom jest dobry dla Polski. Pragniemy zaprosić do dyskusji osoby reprezentujące różnorodne spojrzenia na energetykę jądrową w Polsce, by pomogły nam odczarować aktualnie dominujące narracje i ukazać mnogość czynników (społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych etc.), które można uwzględnić w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki energetycznej Polski (bez względu na to, czy decyzje te podejmą politycy, eksperci, czy obywatele).
Nasi goście i gościnie:
Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie)
Dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK)
Ewa Sufin-Jacquemart (Fundacja Strefa Zieleni)
Dr Anna Witkowska (Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza)
Dyskusję poprowadzą:
dr Radosław Tyrała (KSSiT WH AGH, SoTechLab)
dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (KSSiT WH AGH, SoTechLab)
***
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab). Społeczny wymiar technologii” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).
https://sotechlab.agh.edu.pl/