pl Aa

Praktyki na kierunku Informatyka Społeczna w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, realizujący praktyki zawodowe,

w świetle ostatnich zmian wprowadzonych do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, studenci, którzy w trakcie bieżącego roku akademickiego 2020/2021 wykonują czynności w ramach zadań realizowanych w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie takich czynności m.in. na poczet praktyk zawodowych. Uczelnia zaś może je zaliczyć, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności

Z pozdrowieniami

Tomasz Masłyk