pl Aa

Warsztatowe zajęcia językowe dla studentów

Studium Języków Obcych zaprasza studentów AGH: JĘZYKI Z POWEREM – warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych.
Warsztaty skierowane są do studentów studiów I lub II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.
Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu Zintegrowany Program Uczelni dla Akademii Górniczo-Hutniczej – moduł „Podnoszenie kompetencji”.
Szczegółowe informacje o szkoleniach: http://www.sjo.agh.edu.pl/power.php