pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

9 grudnia odbędzie się 62. Konferencja Barbórkowa – Harmonogram

Zapraszamy w najbliższy czwartek do wysłuchania prelekcji studentek i studentów Wydziału Humanistycznego, podczas 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Obrady potrwają od godziny 9.00 do 13.00. Wystąpienia będą oceniane przez jurorów, którzy następnie wskażą najlepsze referaty tegorocznej edycji. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. Link poniżej.Tegoroczne obrady sekcji Humanistycznej zostały podzielone na dwie sesje. Zachęcamy do wysłuchania wszystkich referatów. Konferencja ma charakter otwarty. Wystarczy skorzystać z poniższego linku, który skieruje na sesję MS Teams. Prelegentkom i prelegentom życzymy powodzenia!

Link do zebrania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZkKhHk1yNatVjHBxViAwiBP_jr419YrtKgwzUZkkXx41%40thread.tacv2/1638803035055?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f75be268-3d45-4e89-89ee-7c7001b3075f%22%7d