pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

13 Edycja Szkoły letniej dla Studentów z Meksyku

Już 13 rok Wydział Humanistyczny ma przyjemność gościć studentów z Meksyku w ramach Szkoły Letniej. Wymiana służy nie tylko wzajemnemu poznawaniu kultur, ale również pogłębianiu wiedzy i spotkaniu odmiennych perspektyw. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Globalization. Global Contemporary Agenda”. Szkoła Letnia dla Studentów z Meksyku trwa od 5 do 31 lipca. Kierownikiem Szkoły jest Prof. Anna Siwik, zaś za Program Szkoły odpowiada dr Anna Małecka.