testowo

Wigilia wydziałowa 2019

 

 

Prodziekan do spraw Kształcenia

Ewa Migaczewska

dr Ewa Migaczewska
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

 

Prodziekan do spraw Nauki

Zbigniew Pasek

prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

 

Prodziekan do spraw Współpracy i Studentów

Anna Małecka

dr Anna Małecka
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

 

Prodziekan do spraw Współpracy i Studentów

Anna Małecka

dr Anna Małecka
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii