pl Aa

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ – Niewidzialne Colloquium 5: Świadomość badawcza

Stowarzyszenie Collegium Invisibile zaprasza na ostatnią odsłonę cyklu „Colloquia Invisibilia”, paneli dyskusyjnych w tym roku
poświęconych pojęciu „świadomości”. 7 października (czwartek) o godz. 18 na platformie Zoom zwrócimy się ku problemowi „świadomości badawczej” oraz roli owej kategorii na gruncie filozofii i metodologii nauki. W rozmowie z zaproszonymi ekspertami, prof. Ewą Domańską (UAM), prof. Elżbietą Jung (UŁ) i prof. Dariuszem Jemielniakiem (Akademia Leona Koźmińskiego), potraktujemy „świadomość” jako zjawisko historyczne, pytając zarówno o to, jak zmieniały się na
przestrzeni wieków kryteria „naukowości”, jak i o uniwersalność analizowanego pojęcia. Odpowiemy na pytania o to, jak szersze
założenia – dotyczące nie tylko prawdy i wiedzy, lecz także wartości etycznych – kształtują wyobrażenia o roli naukowców we
współczesnym świecie oraz determinują zakładane przez nich cele i przyjmowane metody.

Debatę na platformie Zoom poprowadzi Jan Skarbek-Kazanecki (UŁ, Collegium Invisibile). Zachęcamy do rejestracji udziału w wydarzeniu poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: https://mailchi.mp/509b3ccb5d90/ffn2xgr1zq

Jak pokazał Krzysztof Pomian na przykładzie historiografii i „dziejopisarstwa”, sposób uprawiania nauki, odróżniania faktów
od mitów czy rozumienia obowiązków naukowca ściśle zależy od szeregu dodatkowych założeń i wyobrażeń dotyczących kryteriów prawdy i wiedzy. Widoczne jest to zwłaszcza w odniesieniu do tekstów średniowiecznych bądź starożytnych, na gruncie których mity i egzotyczne genealogie – z naszej perspektywy często sprawiające wrażenie całkowicie nieprawdopodobnych – traktowane są jako niepowątpiewalne źródła wiedzy. Zdumiewający wydaje się również
fakt, iż owe legendy pełniły dawniej nie tylko funkcje poznawcze czy informacyjne, lecz i polityczne: wykorzystywane były jako kluczowy argument w sporach o zasięg terytorialny czy prawo do władzy królewskich rodów.