pl Aa

Zaproszenie do badania naukowego

Pani Anna Zarazińska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zwraca się z prośbą o udział w badaniu naukowym, którego wyniki posłużą do publikacji w czasopiśmie naukowym o międzynarodowym zasięgu. 

Celem badania jest sprawdzenie, jak ludzie reagują na różnego rodzaju informacje i prezentowane bodźce. Badanie jest skierowane do osób pełnoletnich. 

Badanie znajduje się pod adresem:  https://apsedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aav543aSAHQa0M6