pl Aa

Zapisy na przedmioty w semestrze zimowym 2021/2022

Pierwsza tura zapisów dla studentów pierwszego stopnia na przedmioty obieralne, fakultatywne WH i seminaria licencjackie odbędzie się od 7 września (od godz. 9.30) do 10 września (do godz. 15.00). Będą Państwo korzystać z zapisów on-line (przez system UniTime https://plan.agh.edu.pl). Druga uzupełniająca tura rozpocznie się w dniu 27 września o 12:00 i potrwa do odwołania.
Tabela wyboru fakultetów:
Fakultety WH_AGH_2021_2022_zima++
Ethnicity and Nationalism Richard Papp Course description
Modern Myths Course Description Richard Papp(2)

Przy wyborze w.w fakultetów należy również wskazać przedmiot alternatywny, na wypadek gdyby dla przedmiotu pierwszego wyboru zabrakło miejsc w grupie lub też przedmiot kolidował w harmonogramie. W drugiej turze zapisów, w miarę możliwości miejsc, będzie jeszcze możliwość zmiany wcześniej zadeklarowanej alternatywy.

Zapisy dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia rozpoczną się 28 września 2021 o godz. 11:00.

===============

Dla studentów III roku w odniesieniu do zapisów na seminaria licencjackie istnieje możliwość wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia z Promotorką/Promotorem chęci uczestniczenia w seminarium i zarezerwowania na nim miejsca. Jeśli ktoś z Państwa chciałby z takiej możliwości skorzystać, musi zgłosić się do Promotorki/Promotora najpóźniej 3 września do godz. 15.00. Pozytywna decyzja Promotorki/Promotora o przyjęciu na seminarium nie zwalnia Państwa z konieczności zapisania się na nie przez system UniTime, daje jednak gwarancję miejsca.
Lista seminariów:
Seminaria 1stopień 5semestr

===============

Zapisy na przedmioty obieralne bloku obcojęzycznego UBPO rozpoczną się 2 września 2021.
Zapisy_przedmioty_obcojęzyczne_UBPO_instrukcja_rej_zetownowa
Token registration for AGH UST International Courses
Token_registration_AGH__en