pl Aa

Wykład Prezydenta European Sociological Association, prof. Pekki Sulkunena

Dnia 7.02 na naszym Wydziale odbył się wykład Prezydenta European Sociological Association, prof. Pekki Sulkunena, zatytułowany The Consumer Society Coming of Age. Does the Current Crisis Mean the End of It?. Prof. Sulkunen (University of Helsinki), poza zajmowaniem się działalnością organizacyjną, jest też autorem licznych prac poświęconych polityce społecznej oraz problematyce uzależnień. Organizatorem wydarzenia była Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej.