pl Aa

Stypendia Fundacji Zielińskich

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Prorektora ds. Studenckich, prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie naboru wniosków o stypendium Fundacji im. H. i T. Zielińskich

Komunikat stypendia Zielińskich

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego stypendium znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-zielinskich/

Osobą kontaktową w sprawie stypendium Fundacji Zielińskich jest Pani Urszula Kozaczuk z DSS ()