pl Aa

Organizacja zajęć dydaktycznych w dniach 19-22 grudnia 2022

Decyzją Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. B. Gąciarz, prof. AGH, w dniach 19-22 grudnia 2022 zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Humanistycznego AGH będą odbywać się w formie zdalnej.