pl Aa

Na Naszym Wydziale przez kilka dni miał miejsce intensywny kurs realizowany przez Stowarzyszenie Dakato

Na Naszym Wydziale przez kilka dni miał miejsce intensywny kurs zorganizowany w ramach projektu „When it’s boiling hot in a cultural pot – how to serve it cold” – Training on cross-cultural communication competencies and conflict management. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Dakato we współpracy z Wydziałem Humanistycznym AGH, a finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu”. w projekcie wdzieli udział pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych z całego świata, w tym z: Portugalii, Finlandii, Malty, Gruzji, Azerbejdżanu, Izraela i Egiptu.