pl Aa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację projektu badawczego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację projektu badawczego promotorskiego (nr N N116531740) pt. Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne. Współczesne polskie ‚kultury migracji’. Kierownikiem projektu jest prof. Janusz Mucha, a głównym wykonawcą mgr Łukasz Krzyżowski.