pl Aa

Kursy językowe dla studentów starających się o wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Studium Języków Obcych AGH i Centrum Spraw Międzynarodowych AGH organizują kursy:

  • JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (poziom A1 i A2)
  • JĘZYKA NIEMIECKIEGO (poziom A2)
  • JĘZYKA FRANCUSKIEGO (poziom A1)

dla studentów starających się o wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Kursy przeznaczone dla studentów AGH

  • Wymiar godzin: 50 godzin lekcyjnych

W zajęciach nie mogą uczestniczyć:

  • Studenci, którzy już brali udział w takim kursie

Kurs finansowany jest z funduszy Programu Erasmus+

Zapisy przyjmowane są mailowo u kierownika zespołu JGRiS mgr Doroty Lupy do dnia 17.03.2023 r. dolupa@agh.edu.pl

Spotkania organizacyjne odbędą się 20.03.2023 r.:

  • język hiszpański A1 o godz. 19:30 w sali 611 bud. D-8
  • język hiszpański A2 o godz. 20:15 w sali 611 bud. D-8
  • język niemiecki A2 o godz. 19:30 w sali 2.18 bud. C-7
  • język francuski A1 o godz. 19:30 w sali 101 bud. D-8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!