pl Aa

Konkurs o Nagrodę im. T. Tertila na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską oraz najlepszą pracę magisterską

Urząd Miasta Tarnowa informuje o XVII edycji ogólnopolskiego konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila”.

Tematyka dotycząca samego Tarnowa czy powiatu tarnowskiego z pewnością niejednokrotnie pojawia się w pracach dyplomowych studentów. Poprzez zgłoszenie tych prac do konkursu trud i wysiłek autorów włożony w badania naukowe może zostać dodatkowo doceniony i nagrodzony.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14 000 zł brutto. Każdy ze zwycięzców w danej kategorii oprócz nagrody pieniężnej otrzyma dyplom oraz statuetkę, które zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego 30 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje:

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Zglos-prace-dyplomowa

Maria Moździerz
główny specjalista

Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej
Urząd Miasta Tarnowa
33-100 Tarnów
ul. Rynek 7
tel. 14 68 82 831

m.mozdzierz@umt.tarnow.pl

www.tarnow.pl

Plakat konkursu