pl Aa

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów lato 21/22

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:
komunikat ws przyznawania świadczeń dla studentów

1. Wszyscy z Państwa, zainteresowani otrzymywaniem stypendium socjalnego lub dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim, powinni złożyć wniosek o przyznanie powyższego świadczenia. Dotyczy to również osób, które otrzymywały stypendium socjalne w semestrze zimowym.  Wnioski o świadczenia zostaną uruchomione w systemie USOSweb nie później niż w dniu 10 lutego br. (czwartek).

2. Wniosek o stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić w USOSweb, a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału w formie papierowej do dnia 04.03.2022 r.

3. Studenci, którzy w semestrze zimowym dołączyli do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie o statusie bezrobotnego członka rodziny, zobligowani są do dołączenia aktualnego zaświadczenia do wniosku na semestr letni.

4. Student pozostający pod opieką psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry może ubiegać się na tej podstawie o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie specjalisty potwierdzające korzystanie ze specjalistycznej opieki.

5. Przyznanie zapomogi z tytułu korzystania z pomocy psychologicznej jest możliwe w przypadku dołączenia do wniosku faktury za konsultacje psychologiczne/psychiatryczne/psychoterapię oraz zaświadczenia specjalisty potwierdzające korzystanie ze specjalistycznej opieki.