pl Aa

Godziny Rektorskie w dniu 2.01.2023 r.

Zgodnie z decyzją JM Rektora AGH, w dniu 2 stycznia 2023 do godz. 12:00 są godziny rektorskie.