Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

20.10.2020
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu naukowym

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy przekazać Państwu zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu naukowym realizowanym przez mgr Kamila Janowicza z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Badanie dotyczy wyobrażeń na temat własnej przyszłości u młodych ludzi. Więcej szczegółów oraz kontakt do mgr Janowicza znajdą Państwo na plakacie i w zaproszeniu.
Badanie skierowane jest do studentów V roku (II rok SUM). Za udział w badaniu otrzymają Państwo vouchery do Empiku o wartości 25 zł.

----------------------------------------------------------

20.10.2020
Komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021.

----------------------------------------------------------

13.10.2020
Wnioski o stypendium Rektora

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Pana Prorektora, dotyczącego składania wniosków o stypendium rektora oraz z tabelą limitów średnich, uprawniających do składania wniosku.
Studenci obsługiwani przez system USOS składają wniosek elektroniczny w systemie USOSweb, studenci obsługiwani przez system Wirtualna Uczelnia mogą pobrać wniosek.
Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br. Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu WH (dane kontaktowe w zakładce Kontakt) lub złożyć w skrzynce na sprawy studenckie na portierni budynku D-13.
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że studenci zainteresowani składaniem wniosku o stypendium rektora za wysoką średnią ocen, którzy w ubiegłym roku akademickim byli studentami Wydziału Humanistycznego, NIE MUSZĄ dołączać zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen, mimo że taka informacja pojawia się w systemie USOS. Jedynym wymaganym dokumentem jest papierowa postać wniosku. Potwierdzenie średniej ocen dołączają TYLKO osoby, które poprzedni rok akademicki realizowały w innej uczelni lub na innym Wydziale.

----------------------------------------------------------

05.10.2020
EBSCO - szkolenia online w październiku 2020

Zapraszamy do udziału w otwartych, bezpłatnych szkoleniach online na temat baz i narzędzi firmy EBSCO. Szkolenia poprowadzi p. Urszula Nowicka, trener firmy EBSCO, w języku polskim na platformie WebEx.
Szkolenia odbędą się w okresie od  7 do 28 październik 2020. Czas trwania każdej sesji jest podany przy rejestracji.

Tematy, terminy, linki do rejestracji.

----------------------------------------------------------

30.09.2020
Odbiór legitymacji studenckich

Odbiór legitymacji studenckich będzie możliwy tylko w określone dni i o określonych godzinach. Informacja w tej sprawie zostanie wysłana na Państwa adresy email w domenie student.agh.edu.pl. Student zgłasza się po odbiór legitymacji z wypełnionym potwierdzeniem odbioru ELS. Prosimy o sprawdzenie poczty, przestrzeganie ustalonego grafiku i zachowanie dystansu społecznego w budynku.

----------------------------------------------------------

30.09.2020
Dyżury pracowników naukowych w semestrze zimowym 2020/2021

Aktualne dyżury pracowników naukowych.

----------------------------------------------------------

24.09.2020
Dochód z 1 hektara przeliczeniowego w 2019 roku

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

----------------------------------------------------------

24.09.2020
Zapisy na przedmioty obieralne z Bloku obcojęzycznego UBPO

Studenci Wydziału Humanistycznego - 3 semestr I stopnia Informatyki Społecznej i Socjologii oraz Informatyki Społecznej 1 semestr drugi stopień mogą się już zapisywać na przedmioty z Bloku obcojęzycznego Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Zostały im przyznane żetony. Krótka instrukcja, dla studentów, którzy po raz pierwszy będą korzystać z rejestracji żetonowej.

----------------------------------------------------------

22.09.2020
Konferencja pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka: "Nieuczciwość naukowa - dylematy etyczne i konsekwencje prawne"


Szanowni Państwo,

w imieniu Prof. Jerzego Bralczyka - Przewodniczącego Rady Programowej EFPE mam przyjemność zaprosić do udziału w konferencji "Nieuczciwość naukowa - dylematy etyczne i konsekwencje prawne", która odbędzie się 23 października br. w Warszawie. Organizowana przez EFPE coroczna konferencja - Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA przyjmuje nowy szerszy format ukierunkowany na problem nieuczciwości w świecie nauki. WYDARZENIE ZOSTAŁO OBJĘTE PATRONATEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJCIECHA MURDZKA.

Zasady prawidłowego korzystania ze źródeł, cudzego dorobku naukowego, a także twórczego charakteru pracy nauczycieli akademickich nabierają wspócześnie istotnego znaczenia w obliczy globalizacji wiedzy, jej wartości merytorycznej i znaczenia praktycznego w tym także w wymiarze ekonomicznym. Istotnym tematem konferencji pozostają także kwestie związane z obowiązkiem weryfikacji prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
Zaprezentowane zostaną między innymi bieżące zmiany w oprogramowaniu, w tym integracja z systemem POLon. Zaproszeni przez nas prelegenci, zwrócą Państwa uwagę nie tylko na kwestie etyczne ale także odniosą się do regulacji administracyjnych i prawnych, których respektowanie może mieć istotny wpływ na jakość kształcenia i rangę uczelni nie tylko w Polsce, ale i na Świecie.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, których autorytet i dorobek naukowy pozwoli nam w najszerszy możliwy sposób zaprezentować ogół kwestii składających się na temat konferencji. Udział w wydarzeniu potwierdzili m. in.:
- Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,
- Prof. dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
- Prof. dr hab. Piotr Węgleński - Członek Komisji do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.
Szczegółową agendę znajdą Państwo w folderze, który wraz z dokumentami zgłoszeniowymi przesyłam w załączeniu.

Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka spotka się z zainteresowaniem zarówno przedstawicieli władz uczelni i pracowników naukowych czy dydaktycznych, jak i wszystkich pracowników uczelni na co dzień stykających się z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: kontakt@efpe.org.pl. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie ryzyka dotyczącego rozprzestrzenia się koronawirusa, liczba uczestników mogących wziąć udział w konferencji w trybie stacjonarnym jest w tym roku ograniczona, a o przyjmowaniu takich zgłoszeń decyduje kolejność ich przesłania - tych z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w takim trybie prosilibyśmy o zaznaczenie tego faktu w wiadomości mailowej. Przebieg konferencji będzie ponadto transmitowany na żywo za pośrednictwem streamingu. Uczestnicy dokonujący zgłoszenia na udział w trybie online będą mogli zarówno śledzić transmisje z wszystkich prelekcji jak i wziąć aktywny udział w dyskusji (pytania zadane przez Uczestników na czacie po każdym bloku wystąpień zostaną przedstawione prelegentom).