pl Aa

Studia Podyplomowe – Strategiczna komunikacja marki

Uwaga! Rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych rozpoczęta. Poniżej prezentujemy zmodyfikowany program studiów obowiązujący od r. akademickiego 2015/2016

Studia Podyplomowe „Strategiczna Komunikacja Marki” (2 semestry, 197 godz.), 4300 zł za całość

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez uczestników (w relatywnie krótkim czasie – jednego roku) wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności, które umożliwią wykonywanie pracy na stanowiskach wymagających strategicznego planowania komunikacji marki, jak: strategic planner/brand planner, media planner, specjalista/kierownik ds. komunikacji marketingowej czy menedżer ds. marki (brand manager) w agencjach reklamowych, domach mediowych i działach marketingu firm z różnych branż.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych pracowników z branży medialno-reklamowej w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu opracowywania i wdrażania strategii komunikacji marketingowej (Zob. sylwetki wykładowców).

Słuchacze w trakcie zajęć zapoznają się z całym procesem strategicznym, umożliwiającym rozumienie, przygotowanie oraz wdrożenie strategii komunikacji dla określonej marki (od briefu klienta, przez analizę zachowań konsumenta i konkurencji, po planowanie działań reklamowych w różnych mediach). Zdobędą również wysokie umiejętności analityczne, syntezowania problemów marki, strategiczne i kreatywne.

Program studiów (197 godz.)

Moduł I. Wzmacnianie własnego potencjału strategicznego

Moduł II. Badawcze i analityczne obszary strategiczne

Moduł III. Tworzenie strategii komunikacji marketingowej

Moduł IV. Narzędzia i metody wspomagające tworzenie komunikacji marki

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do osób, które pracują, rozpoczynają bądź planują pracę w branży marketingowej /reklamowej, np. w agencjach reklamowych i interaktywnych, domach mediowych, instytutach badawczych lub firmach, w których odpowiadają za promocję marki po stronie klienta. Adresatami studiów są również osoby zainteresowane zdobyciem najnowszej wiedzy oraz poznaniem skutecznych narzędzi niezbędnych w pracy wymagającej wiedzy z zakresu opracowywania strategicznej komunikacji marki.

Rekrutacja

Informator dla słuchaczy
Plan studiów (wersja skrócona)
Regulamin Studiów Podyplomowych AGH

Czas trwania:
2 semestry (od III 2016 r. do III 2017 r.)

Termin zgłoszeń:
od 18.01 do 30 II 2016 r.

Wymagane dokumenty:

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
44

Miejsce zgłoszeń:
Wydział Humanistyczny AGH (pawilon D-13, pokój 113)
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
(z dopiskiem: „Strategiczna Komunikacja Marki”, pok. 113).
osobiście lub listownie

Osoba przyjmująca zgłoszenia i udzielająca informacji:
mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec
Tel. 012 617 42 51 (od pon. do piątku).
e-mail: chromik@agh.edu.pl

kierownik studiów: dr Grzegorz Ptaszek
ptaszek@agh.edu.pl

Opłaty:
4 300 zł (możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty)

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu, Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.