pl Aa

Studia podyplomowe – Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku

Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku – 3 edycja 2020/21
Psychologiczne studia podyplomowe wydziału humanistycznego AGH

Opis studiów

Zapraszamy na jednoroczne, psychologiczne studia podyplomowe Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku.

Studia są użyteczne w pracy polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, handlu, marketingu, reklamy i promocji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych.

Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Rekrutacja

Dokumenty wymagane do zapisu proszę ściągnąć z linków poniżej i po ich wypełnieniu proszę je wysłać elektronicznie na adres: aaugust@agh.edu.pl.

Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 130 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 28 XI 2020 o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 28-29 XI, 19-20 XII, 30-31 I 2021, 20-21 III, 17-18 IV, 8-9 V, 12 – 13 VI. W przypadku zagrożenia epidemicznego zajęcia zostaną przesunięte na późniejszy termin. Ze względu na specyfikę studiów nie przewidujemy prowadzenia zajęć w trybie online.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w maksymalnie 3 nieoprocentowanych ratach na konto AGH przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50% opłaty semestralnej za studia podyplomowe czyli w tym przypadku 750 zł. Osoby, którym firma opłaca koszt udziału, mogą obok zgłoszenia przedłożyć pisemne zobowiązanie firmy do pokrycia czesnego przez firmę. Numer konta oraz datę od kiedy można dokonywać wpłat podam indywidualnie słuchaczom.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 25 XI 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D – 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).

Pliki do pobrania: