pl Aa

Studia podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji

Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji – 14 edycja 2020/21
Practical psychology of management and negotiations

ul. A. Gramatyka 8a, 30–071 Kraków tel. 12 617 43 57, 605 676 011.

Opis studiów:

Wydział Humanistyczny AGH zaprasza na pasjonujące i przydatne zawodowo studia podyplomowe. Są one adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów, handlowców a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej.

Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Rekrutacja:

Dokumenty wymagane do zapisu są do ściągnięcia ze strony internetowej studiów po ich wypełnieniu proszę je wysłać elektronicznie na adres: aaugust@agh.edu.pl

Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów.
Początkowo zajęcia odbędą się w trybie online na platformie MS Teams w dniach 29 listopada, 12 – 13 XII, 16 – 17 I 2021 od godz. 10 00. Następne zajęcia planujemy odbyć w trybie stacjonarnym w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 129 i 131 przy ul. Gramatyka 8a (D – 13) 6 – 7 II, 6 – 7 III, 27 – 28 III, 10 – 11 IV, 24 – 25 IV, 15 – 16 V, 30 – 31 V, 19 – 20 VI. W przypadku dalszej niemożności poprowadzenia zajęć stacjonarnych ze względu na zagrożenie epidemiczne, w trybie online odbędą się wykłady oraz seminarium dyplomowe, natomiast wszystkie zajęcia warsztatowe zostaną przesunięte na kolejne terminy.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonać jednorazowo lub w maksymalnie 3 nieoprocentowanych ratach, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50% opłaty semestralnej czyli w tym przypadku 1 000 zł. Wpłat proszę dokonywać na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: PPKiN XIV 6393.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do lub 15 listopada 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (t. 605 676 011; aaugust@agh.edu.pl).

Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D – 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).