pl Aa

Studia Podyplomowe – Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych

REKRUTACJA NA II EDYCJĘ PRZEDŁUŻONA! (start: marzec 2018 r.) 🙂

Czas trwania: 2 semestry (od marca 2018 r. do lutego 2019 r.)
Maksymalna liczba miejsc: 30

Uwaga. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

Pobierz:

Broszurę informacyjną (pdf)
Biografie wykładowców (pdf)
Plan studiów (pdf)*

*Plan I edycji; może ulec zmianom.

Podanie o przyjęcie na studia (doc)
Kwestionariusz kandydata (doc)

Bieżące informacje o kierunku publikujemy na stronie na Facebooku:
www.facebook.com/studiamarketingmiejsc

Opis studiów:

Wzrost konkurencyjności miejsc stawia przed społecznościami wiele wyzwań gospodarczych, kulturowych i społecznych. Dostrzegamy coraz ostrzejszą konkurencję o zasoby: o tworzenie miejsc przyjaznych dla inwestycji zagranicznych biznesu, dla turystów, a także dla samych mieszkańców. By sprostać wymogom konkurencji i przyciągnąć pożądane grupy docelowe konieczne jest sięgnięcie do najnowszych praktyk z zakresu marketingu miejsca.

Celem studiów podyplomowych Marketing miejsc i kreowanie lokalnych marek jest zaprezentowanie nowego podejścia do marketingu miejsc i poszukiwania unikatowych wymiarów tego rodzaju praktyk. Czerpiąc z doświadczeń w marketingu organizacji non-profit, marketingu społecznego i marketingu terytorialnego oraz w oparciu o nowe możliwości promocyjne oferowane przez nowe technologie i media cyfrowe, stworzyliśmy interdyscyplinarny program studiów. Nasz program nastawiony jest na praktykę i konkretne zagadnienia. Współpracują z nami czołowi specjaliści i dydaktycy w kraju, którzy pokażą Ci, jak – dzięki konkretnym kanałom komunikacji – zarządzać marką miejsca i sprawić, by wszyscy odbiorcy o niej wiedzieli.

Misją studiów jest wykształcenie specjalistów zarządzania markami miejsc i lokalnymi produktami oraz ekspertów w zakresie budowy wizerunku miejsc oraz silnych produktów lokalnych i regionalnych.

W ramach studiów podyplomowych koncentrujemy się na działaniach związanych z:

Proponujemy całościowe podejście do budowy marki miejsca. Szczególny nacisk położony zostanie na przekazanie konkretnej, aktualnej wiedzy, pozwalającej rozwinąć kluczowe umiejętności u osoby odpowiedzialnej za marketing w administracji publicznej, agencji kreatywnej, czy zakorzenionym lokalnie biznesie. Mamy świadomość, że stworzenie kompleksowej „opowieści” o miejscu wymaga dokładnej analizy, którego bazą jest łączenie gamy produktów i elementów z różnych dziedzin, począwszy od wykreowania lokalnego produktu, a kończąc na jego promocji.

Program studiów (180 godzin):

Moduł 1: Badania i strategia

Moduł 2: Tożsamość marki miejsca

Moduł 3: Projektowanie miejsc

Moduł 4: Zarządzanie marką miejsca

Moduł 5: Media i promocja

Moduł 6: Kursy uzupełniające

** Każdy z modułów kończy się dodatkowym 4-8 godzinnym warsztatem podsumowującym doświadczenia, wiedzę i umiejętności pozyskane w ramach kursów modułowych. 4 warsztaty modułowe pozwolą na opracowanie w grupach całościowych strategii budowy marki miejsc i produktów oraz na zaliczenie całości studiów.

Sylwetka absolwenta:

Studenci, którzy ukończą pełny cykl nauki, zdobędą interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, trendów, badań i praktyk dotyczących marketingu miejsc, ze szczególnym naciskiem na współpracę między administracją, nauką i lokalnym biznesem.

Absolwent otrzyma solidną wiedzę, która pozwoli mu sprawnie poruszać się w obszarze marketingu miejsc – niezależnie od tego, czy podejmie pracę/pracuje w administracji, nauce czy biznesie.
Studia skierowane są do:

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Studia zostały przygotowane we współpracy merytorycznej z agencją marketingową Social Frame.

Zapisy:

Termin zgłoszeń trwa do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie na studia
Kwestionariusz kandydata

Po złożeniu powyższych dokumentów dokonywana jest rezerwacja miejsca na studiach. O ostatecznym zapisie decyduje kolejność wpłat (dane do przelewu przekazywane są osobom które złożyły wymagane dokumenty rejestracyjne).

WAŻNE: Po uruchomieniu konta do wpłat wszystkie zapisane na studia osoby otrzymają drogą mailową dokładne dane do przelewu!

Przyjęcia zgłoszeń:

Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec Wydział Humanistyczny AGH
(z dopiskiem „Marketing Miejsc”, pok. 124).,
ul. Gramatyka 8a,
30-071 Kraków

W wersji elektronicznej na adres: chromik@agh.edu.pl (Katarzyna Chromik-Myśliwiec)

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 12 617 42 51, chromik@agh.edu.pl

Opłaty:
4 900 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 2450 zł)

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) średnio raz na trzy tygodnie. Dyplom studiów podyplomowych Marketing miejsc i kreowanie lokalnych marek jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach międzynarodowego systemu transferu punktów ECTS.

Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie trwania studiów oraz regularna obecność na zajęciach. Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Masz pytania? Skontaktuj się:

Informacji w sprawie rejestracji udziela:
mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 12 617 42 51, chromik@agh.edu.pl

Kierownik studiów:
dr hab. Jacek Gądecki, jgadecki@agh.edu.pl

Informacji w sprawie programu studiów udziela opiekun merytoryczny:
Adrian Gamoń, tel. 511 153 666, adrian.gamon@socialframe.pl

Współpraca merytoryczna:
Social Frame

Patronat honorowy:
Polska Organizacja Turystyczna

Partnerzy i patronaty:
Interaktywnie.com, Marketing przy Kawie, Link to Poland, Marketing miejsca, Marketer+, NowyMarketing, Sprawny Marketing, Wspólnota, Brief.pl, Urbnews.pl, Marketing w praktyce, Golden Training