Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku – studia podyplomowe (3 edycja 2020/21)

Effective communication and creating the image

Zapraszamy na użyteczne w pracy studia podyplomowe: Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku. Są one adresowane do polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, handlu, marketingu, reklamy i promocji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych.

Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Dokumenty wymagane do zapisu są do ściągnięcia ze strony internetowej studiów po ich wypełnieniu proszę je wysłać  elektronicznie na adres: aaugust@agh.edu.pl .

  • Zgłoszenia w języku polskim, angielskim i uzupełniające;

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  • dowód wpłaty 1 raty za studia podyplomowe dokonanej nie później niż do 20 X 2020

  • Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych w AGH


Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 130 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 28 XI 2020 o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 28-29 XI, 19-20 XII, 30-31 I 2021, 20-21 III, 17-18 IV, 8-9 V, 12 – 13 VI. W przypadku zagrożenia epidemicznego zajęcia zostaną przesunięte na późniejszy termin. Ze względu na specyfikę studiów nie przewidujemy prowadzenia zajęć w trybie online.  

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonać jednorazowo lub w maksymalnie 3 nieoprocentowanych ratach, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50% opłaty semestralnej czyli w tym przypadku 750 zł. Wpłat proszę dokonywać na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: SKiKW: 6392

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 25 XI 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D - 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).


 

Pliki do pobrania


Program pełny

Program skrócony

Zgłoszemie uzupełniające

Zgłoszenie w języku angielskim

Zgłoszenie w języku polskim