Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji – 14 edycja 2020/21

Practical psychology of management and negotiations

 


Studia podyplomowe WH AGH 


Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji


14 edycja - 2020/21


Practical psychology of management and negotiations


ul. A. Gramatyka 8a, 30–071 Kraków tel. 12 617 43 57, 605 676 011.


Wydział Humanistyczny AGH zaprasza na 14 edycję jednorocznych studiów podyplomowych: Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji. Są one adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej. Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu (do ściągnięcia ze strony internetowej studiów) oraz miejsce ich złożenia (mogą zostać wysłane elektronicznie): 30-071 Kraków ul. Gramatyka 8a (D-13) p. 25.

  • Zgłoszenia PL, EN i uzupełniające;

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  • dowód wpłaty 1 raty za studia podyplomowe dokonanej nie później niż do 25 XI 2020

  • Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych AGH - 2020.


Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów.

Zajęcia rozpoczynają się od śniadania w sobotę 24 października 2020 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 129 i 131 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w terminach: 24 – 25 X, 21 XI – 22 XI, 12 – 13 XII, 16 – 17 I 2021, 6 – 7 II, 6 – 7 III, 27 – 28 III, 10 - 11 IV, 24 - 25 IV,  15 - 16 V oraz ewentualnie w terminie rezerwowym 19 – 20 VI.

Uczestnicy otrzymają dyplomy w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH.

Numer konta oraz datę od kiedy można dokonywać wpłat podam indywidualnie osobom zgłaszającym się na SP po wznowieniu przez uczelnię działalności i podjęciu formalnej decyzji odnośnie SP przez senat i Rektora AGH.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 22 października 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e- aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D - 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).


Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/ppkin

Program_pelny 14 edycji SP PPKiN

Program skrocony PPKiN 14 edycja

Zgłoszenie PL

Zgłoszenie EN

Zgłoszemie uzupełniające

Regulamin SP 2020

Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_Regulaminem_studiow_podyplomowych_w_AGH PPKiN - 14 ed.