Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Radosław Tyrała
Dane pracownika

dr Radosław Tyrała

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim 2020:
wt, godz. 11:10-12:10
śr, godz. 14:30-15:30
[W trakcie zawieszenia zajęć nie będę dostępny na dyżurach na Wydziale. Proszę o kontakt mailowy. W sprawach tego wymagających, zapraszam też do kontaktu on-line na wybranym komunikatorze – Messenger/Skype. Kontakt w tym trybie możliwy będzie tylko po uprzednim umówieniu i tylko w godzinach regularnych dyżurów.]


Pokój: 208
Email: rtyrala@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 40

Dr Radosław Tyrała – (rocznik ‘79) adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (za książkę Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Od 2016 roku Przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

 • socjologia religii i socjologia nie-religii (badania na temat polskich niewierzących)
 • socjologia wiedzy
 • socjologia ruchów społecznych
 • społeczne studia nad nauką
 • socjologia medycyny (planowane badania na temat ruchu antyszczepionkowego)

Książki autorskie

 • 2005, O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • 2007, Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • 2014, Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Artykuły naukowe (wybrane)

 • 2003, Kultury w kulturze, czyli krótka historia potyczek humanistów ze ścisłowcami, w: „Kultura i Edukacja” nr 3-4, s. 35-45.
 • 2007, Spór o rasy ludzkie i jego konsekwencje dla teorii socjologicznej, w: „Kultura i Społeczeństwo” nr 3, s. 149-169.
 • 2013, Pozareligijna duchowość (polskich) niewierzących, „Studia Humanistyczne AGH” nr 3, s. 67-79.
 • 2013, (Atheism in) Central and Eastern Europe, w: Stephen Bullivant i Michael Ruse (red.), The Oxford Handbook of Atheism, New York: Oxford University Press, s. 622-637 (współautorstwo: Irena Borowik i Branko Ančić).
 • 2013, Konwersja na niewiarę w polskiej rzeczywistości. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, „Przegląd Religioznawczy” nr 4, s. 175-188.
 • 2014, Piętno a (de)materializacja kultury niereligijnej, „Studia Humanistyczne AGH” nr 2, s. 135-152.
 • 2015, Ateista, agnostyk, niewierzący… Socjologii nie-religii problemy z terminologią, „Studia Socjologiczne” 216(1), s. 149-181.
 • 2017, Is Atheism a Religion? On Socio-Anthropologic Cognitive Imperialism and Problems that Follow, “Przegląd Socjologii Jakościowej” 13(1), s. 128-141.
 • 2018, Living without God in a Religious Country: Polish Nonbelievers as a Cultural Minority, “Social Compass” 65(1), s. 131-144.